SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Seminarų ciklas „Alkoholis. Mada. Žala ar būtinybė“ Semeliškių gimnazijoje

Išvyka į Molėtus
   Semeliškių gimnazijoje vasario 7, 14, 21, 28 dienomis vyko Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus organizuojamas pozityvaus auklėjimo ugdomųjų seminarų ciklas „Alkoholis. Mada. Žala ar būtinybė?“ Seminarą organizavo socialinė pedagogė Teresa Seržantovič. Paskaitas skaitė lektorė Salvija Rekašiūtė, mentorė Rima Žagelienė. Seminaruose dalyvavo Semeliškių gimnazijos bendruomenė, „Elektrėnų žinių“ redaktorė Silva Bielskienė.
   Pirmojo užsiėmimo metu vyko praktinės užduotys. Reikėjo sugrįžti į jaunystės amžiaus tarpsnį ir prisiminti kaip jauteisi, būdamas septyniolikos metų. Lektorė išdalijo pieštukus ir sąsiuvinius, kad seminaro dalyviai atliktų namų darbus, užduotų aktualius klausimus.
   Vasario 14 d. vyko atsakymų į klausimus susitikimas. Pagrindinė tema- kaip reikėtų ugdyti mokinius, turinčius elgesio sutrikimų ir motyvacijos trūkumų.
   Vasario 21 d. buvo svarstoma, kas yra emocinis intelektas ir kaip jis ugdomas, kokią įtaką emocinis intelektas turi mūsų sveikatai. Buvo ieškoma atsakymų į klausimą; „Koks turi būti XXI amžiaus žmogus?“ Pagrindiniai dalykai, kuriuos pasirinko seminaro dalyviai buvo bazinis raštingumas, kompetencijos, charakterio savybės, kritinis mąstymas. Informacijos pateikiama labai daug, todėl reikia teisingai pasirinkti ir kritiškai vertinti informacijos šaltinius. Ugdymo įstaigos turėtų išleisti į gyvenimą kūrybiškas asmenybes, gebančias ugdyti kompetencijas, dirbti komandoje. Brandaus amžiaus karta išreiškė nuomonę, kad jaunimui trūksta sąmoningumo, gebėjimo išklausyti, išgirsti šalia esantį žmogų.
   Pasak lektorės Salvijos, emocinis intelektas yra tas ,,kažkas“ šiek tiek neapčiuopiamo kiekviename iš mūsų: elgesio valdymas, orientavimasis socialinėje erdvėje, sprendimų priėmimas ir kt. Emocinis intelektas susideda iš asmeninės ir socialinės kompetencijų ir turi įtakos profesinei sėkmei. Užsienio kompanija „TalentSmart“ atliko tyrimą apie emocinio intelekto svarbą. Rezultatai atskleidė, kad emocinis intelektas turi apie 80 proc. įtakos profesinei sėkmei ir darbo kokybei. Tam, kad orientuoti darbuotojus į socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymą, reikia naudoti įvairias mokymo strategijas ir ugdyti atsparumą stresinėms situacijoms.
   Ketvirtojo susitikimo metu buvo analizuojamas pozityvus mąstymas. Jeigu darbuotojo emocinis intelektas žemas, jis negali dirbti komandoje. Dirbdamas vienas, jaučiasi vienišas, neįvertintas, nemotyvuotas. Jeigu atliekamas darbas nepatinka, jis tampa monotoniška prievole, už kurią mokamas atlygis. Laisvadieniai tampa išsilaisvinimu, o alkoholis numalšina susikaupusį pyktį ir kartėlį. Užburtas ratas pradeda suktis. Reikia išmokti atverti akis ir pamatyti problemą. Kas pripažįsta problemą, lengviau ją ir sprendžia.
   Seminarų ciklas paskatino ugdyti asmeninę kompetenciją, suprasti savo emocijas, valdyti elgesį ir nukreipti jį pozityvia linkme. Paskatino ugdyti gebėjimą suprasti kitų žmonių nuotaikas, elgesį, motyvus, mokė ieškoti problemų sprendimo būdų ir atsakymų į klausimą: „Alkoholis. Mada. Žala ar būtinybė?“. Gimnazijos direktorė Irena Adomėnienė padėkojo lektorei ir įteikė atminimo dovanėles, primenančias Semeliškių miestelį, jo istoriją.
   Kad bendravimas būtų pilnavertis ir įdomus, kurkime pozityvius, kokybiškus, sėkmingus santykius, siekime santykių gerovės!


Parengė mokytoja Nijolė Ustilienė