SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

Integruota tarpdalykinė pamoka netradicinėse edrvėse

Išvyka į Molėtus
   Balandžio 15 d. gimnazijos 8–9 ir 10–11 kl. mokiniai dalyvavo integruotuoje tarpdalykinėje pamokoje „Gyventi – reiškia auginti save ir kitus“ netradicinėje erdvėje – kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinėje, Guronyse, skirtoje monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 2022 m. balandžio 9 d. sukanka 100 metų, kai gimė politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, žinomas visuomenės veikėjas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Monsinjoro „asmenybė liudija žmogaus dorovinį ir moralinį atsparumą, tvirtą pasaulėžiūrą, tarnystę šaliai ir jos žmonėms“ – nutarime pabrėžia Lietuvos Respublikos Seimas.
   Pamokoje mokiniai susipažino su kardinolo V. Sladkevičiaus ir monsinjoro K. Vasiliausko biografijomis, pasaulėžiūra ir pasaulėjauta. Paanalizavome moralines vertybes, kurios sudaro gyvenimo pagrindą, padeda auginti savo asmenybę ir tobulėti. Aptarėme Ramunės Sakalauskaitės knygą „Gyvenimas. Koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“. Monsinjoras K. Vasiliauskas buvo mylimas ir gerbiamas, jo namų slenkstį peržengdavo visi, kuriems reikėjo šildančio ir pakylėjančio žodžio, atjautos, paguodos, patarimo ar palaikymo. „Žmogus gyvenime turi du tikslus: keisti save ir pasaulį.“ – sakydavo jis, o paklaustas, kaip gyvena, ne kartą ištardavo sakralią frazę: „Stengiuosi gyventi šventai, bet neišeina“. Pasvarstėme apie Dievo duotą pašaukimą, žmogaus misiją.
   Apžiūrėdami penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, mokiniai savarankiškai pagilino žinias.
   Aštuntokai ir devintokai Žasliuose aplankė bažnyčią, buvusį XVII a. vid. – XIX a. vid. Paparčių dominikonų vienuolyną, Žaslių kapines ir bažnytėlę, Paparčių vienuolyną. Klausėsi pasakojimo apie vienuolių gyvenimo būdą, tikėjimo slėpinius, pasiaukojimą ir pašaukimą, gyvenimo prasmę ir tikslą.
   Vyresniųjų klasių mokiniai Elektrėnų kultūros centre aplankė Stanislavos Baronienės tapybos ir grafikos parodą „Kai nukrenta rasa“ ir Augenio Kaspučio tapybos darbų ekspoziciją. Mokiniai susipažino su S. Baronienės kūrybos spalvomis ir išraiškingais potėpiais, perteikiančiais supančios aplinkos esmę, įamžinančiais jausmą ir nuotaiką. Jos tapybos darbams būdinga vaizduojamo siužeto judesio pagava, peizažuose regimi vaizdiniai tarytum raibuliuoja, spalvos prisirpę štrichai perteikia nuolatinį gamtos kismą bei vaizduojamų objektų charakterio subtilumą.
   Žavėjosi Vievio meno mokyklos mokytojo, dailininko, fotomenininko Augenio Kaspučio, kurio mirties metinės minimos balandžio 21-ąją, tapybos darbais. Šiemet prasmingai skamba šio kūrėjo ištarti žodžiai: „Esu sužavėtas Semeliškių natūralia gamta, nuoširdžiais žmonėmis. Stebėjausi saulės apšviestais spalvingais gamtovaizdžiais. Savo paveiksluose bandžiau pavaizduoti kaltines saulutes, kurios paliko neišdildomą įspūdį. Kiekviena turi savo unikalią formą ir aurą, ką ir mėginau perkelti į paveikslus. Labai smagu, kad man buvo suteikta galimybė pažinti nuostabų Lietuvos kampelį.“
   Mokytoja Jolita Lėlienė neseniai yra baigusi MO muziejaus organizuotus mokymus, todėl mokiniai turėjo galimybę išbandyti vizualinio mąstymo strategiją – į meno kūrinius žvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų, geriausia – netgi be jokių žinių apie jį. Užsiėmimas grįstas atviru dalyvių dialogu, jame naudojama universali klausimų sistema, skatinanti stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti.
   Integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, tikybos, istorijos, dailės ir vokiečių kalbos pamokoje netradicinėse erdvėse kartu su direktoriaus pavaduotoja, tikybos mokytoja Nijole Ustiliene, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Jolita Lėliene, Kristina Bačiuliene, vokiečių kalbos mokytoju, devintokų auklėtoju Povilu Liperskiu mokiniai pagilino kultūrinę, komunikavimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, pilietiškumo, pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas. Išvykos pabaigoje dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi, svarstė ir analizavo, ką pamatė, išgirdo, išgyveno.


Kristina Bačiulienė