SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Uždekime Vėlinių žvakelę!

Išvyka į Molėtus
   Vėlinės- visų mirusiųjų pagerbimo, paminėjimo diena. Plazdančios žvakelių liepsnos primena žmogaus būties trapumą, laikinumą. Prisimindami mirusiuosius, gyvieji lanko kapines, uždega žvakutes, pasimeldžia už išėjusius į Amžinybę.
   Semeliškių gimnazijos tikybos mokytoja Nijolė Ustilienė su auklėtiniais, 8 klasės mokiniais, vykdė akciją ,,Žvakelė ant užmiršto kapo“. Nuvykę į Semeliškių katalikų kapines, aštuntokai uždegė žvakutes žuvusiems kareiviams, sukalbėjo maldą. Semeliškių katalikų kapinėse yra 1915 m. žuvusių karių kapavietė, kurioje palaidota kelios dešimtys vokiečių ir Carinės Rusijos imperijos kariuomenės kareivių.
   Jaunojo muziejininko neformaliojo švietimo grupės nariai, vadovaujami mokytojos Meilutės Rašimienės, kiekvienais metais vykdo veiklą, skirtą Vėlinėms. Muziejuje vyko paroda, skirta amžinybės keliu išėjusių mokytojų atminimui, kur visi norintieji galėjo susipažinti su jaunųjų muziejininkų surinktais ir užrašytais prisiminimais, biografijų faktais. Vykdė akciją ,,Uždekime Vėlinių žvakelę!“. Šiemet jie aplankė Semeliškių katalikų kapinėse palaidotų gimnazijos mokytojų kapus, uždegė žvakeles, pasimeldė už juos.
   Mirusieji gyvi mūsų prisiminimuose. Saugokime prisiminimus, pasimelskime, uždekime atminimo žvakeles!


Nijolė Ustilienė