SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Pabūkime tyloje...

Išvyka į Molėtus
   Semeliškių gimnazijos mokiniai, ruošdamiesi renginiui dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, “Kryžiai karpiniuose“. Jų metu susipažino su Vėlinių tradicijomis, karpinių karpymo technologijomis. Tai buvo pilietinio, tautinio projekto „Laiko tėkmėje“, finansuojamo Elektrėnų savivaldybės lėšomis, tęsinys.
   Spalio 26 dieną Semeliškių gimnazijos Jaunojo muziejininko būrelio nariai ir vadovė Meilutė Rašimienė pakvietė gimnazijos bendruomenę į netradicinę pamoką „Pabūkime tyloje“, skirtą Vėlinėms- mirusiųjų pagerbimui ir atminimui.
   Skambant lietuvių liaudies dainai „Augo kieme dagilėlis“, žvakutėmis ir kryžių karpiniais išpuoštoje scenoje pasirodė renginio dalyviai. Jaunieji muziejininkai skaitė eiles apie Vėlines, jų prasmę, apie ryšį tarp dviejų pasaulių: gyvųjų ir mirusiųjų. Balsas iš Anapus siuntė žinią mums – čia gyvenantiems:

Jūs tik nematot- mes visai šalia:
Medžiu pavirtę ar laukų gėle...
Net gal giesmėj to pilko paukščio
Iš nesuprantamo mūs protui aukščio.
Jūs tik nejaučiat- mūsų mintys liko
Ant vasaros žolės, ant gruodo pliko.
Ateinam mes į baltas mėnesienas,
O mūsų atminty vis blaškos jūsų dienos...

   Renginio pabaigoje visi mirusieji buvo pagerbti tylos minute. Mokiniai uždegė žvakutes mirusiems gimnazijos mokytojams ir mokiniams, tėvams ir seneliams, broliams ir sesėms, draugams ir kolegoms, negimusiems kūdikiams. Buvo uždegtos žvakutės Semeliškių kapuose palaidotiems kareiviams, nužudytiems žydų tautybės žmonėms.
   Taip pat gimnazijos mokiniai su tikybos mokytoja Nijole Ustiliene dalyvavo akcijoje ,,Žvakutė ant užmiršto kapo“, uždegė žvakutes ant užmirštų, nelankomų kapų, maldoje prisiminė mirusiuosius.


Parengė Meilutė Rašimienė