SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Išvyka į Molėtus
   Vasario 14-ąją dieną Semeliškių gimnazijos aktų salėje vyko pažintinė pamoka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Pamoką organizavo 7 klasės mokiniai ir klasės vadovė N. Ustilienė. Po trumpos įžangos skambėjo Lietuvos Respublikos himnas, kurį atliko Elektrėnų meno mokyklos orkestras, vadovaujamas V. Stanaičio. Pažintinės pamokos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė I. Adomėnienė. Skaidrių pateiktys, mokinių pasakojimai apžvelgė politinę, istorinę plotmę, kurioje formavosi Lietuvos valstybingumas, pristatė Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus, pasirašiusius svarbų dokumentą. Šis dokumentas suvienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
   Orkestro vadovas V. Stanaitis pristatė atliekamus kūrinius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kūriniui ,,Kur lygūs laukai“, švenčiančiam 98 metų sukaktį.
   Taip pat vyko pagrindinio ugdymo pakopos 8, 9, 10 klasių mokiniams skirta apklausa ,,Ką man reiškia Vasario 16- oji?“. Skaidrių pateiktis pristatė 7 kl. mokiniai. Džiugino įdomios, šviesios mokinių mintys apie Vasario 16-ąją, liudijančios, kad ši diena tampa svarbia šeimos tradicija.
    Susirinkusiuosius pasveikino Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Hopenienė. Ji kvietė meilę ir pagarbą Lietuvai išreikšti daina ir dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje.
   10 klasės mokiniai, vadovaujami klasės vadovės O. Bukinienės, puošė gimnazijos erdves šv. Valentino dienos atributika ir rinko ,,Mylimiausią mokytoją“. Jau kelerius metus iš eilės mylimiausia mokytoja buvo išrinkta nenuilstanti anglų kalbos mokytoja A. Laurynaitienė. II- osios vietos laimėtoja tapo lietuvių kalbos mokytoja J. Lėlienė, III-ioji vieta teko fizikos ir technologijų mokytojai S. Klimovičienei.
   Mūsų Tėvynės pagrindas – žmonės, mylintys savo šalį ir dirbantys jos labui. Tad meilė valstybei, patriotiškumas tegyvuoja kiekvieno mokinio, kiekvieno lietuvio širdyje. O mylėti Lietuvą mokykimės gražiais darbais, įvairiais renginiais, iniciatyvomis.


Parengė mokytoja Nijolė Ustilienė