SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Tarptautinis projektas " Mūsų upės "

Išvyka į Molėtus
   2014-2015 m. m. Semeliškių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė A. Dzikevičienė, vokiečių kalbos mokytojas metodininkas P. Liperskis ir chemijos vyr. mokytoja M. Rašimienė bendradarbiavo su Vilniaus Geothe's institutu. Mokytojai bei mokiniai, lankiusieji šių dalykų integruotą modulį " Aplinka, kurioje gyveni " , dalyvavo įvairioje projektinėje veikloje, konkursuose.
    Institutas pasiūlė gimnazijai dalyvauti tarptautiniame socialinių- ekologinių tyrimų projekte ''Mūsų upės ", kurį vykdo Vokietijos Greifsvaldo universitetas. Projekto tikslas – ištirti Europos šalių vandens kokybę ir rasti kuo daugiau švarių upių, tinkančių įvairiems žmogaus poreikiams tenkinti. Projekto metu mokiniai rinko kraštotyrinę medžiagą apie Strėvos upę, vertė tekstus į vokiečių kalbą, fotografavo gražiausius upės vaizdus, tapė piešinius Strėvos vandeniu, tyrė vandens kokybės cheminius rodiklius. Surinkta metodine medžiaga buvo dalijamasi su šiame projekte dalyvaujančiomis mokyklomis iš Prancūzijos, Austrijos, Latvijos, Lenkijos, Ispanijos, Gruzijos, Kipro, Izraelio, Australijos.
    Birželio mėn. 2 d. gimnazijoje vyko akcija " Saugokime vandens telkinius, esančius šalia mūsų ". Akcijos metu mokiniai parengė plakatą vokiečių kalba - " Ohne Wasser- kein Leben" ( Be vandens nėra gyvybės).
   Liepos mėn. 8-14 d. Greifsvaldo universitetas šiame projekte dalyvaujančias komandas kviečia atvykti į Briuselyje vyksiantį upių parlamentą (Flussparlament in Bruessel). Jo metu jaunieji parlamentarai diskutuos ekologijos klausimais ir nagrinės vandens taršos problemas.
    Ši įdomi ir neįprasta veikla mokinius skatina domėtis ekologinėmis gamtos problemomis, tobulina vokiečių kalbos žinias ir įgūdžius.
    Tikimės, kad ir kitais mokslo metais sėkmingai bendradarbiausime su Geothe's institutu, tęsime projekto veiklą.

Parengė biologijos mokytoja A. Dzikevičienė