SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS „ŠAUNIAUSIEJI“

Išvyka į Molėtus
   Europos diena simbolizuoja Europos taiką ir vienybę. Gegužės 9 d. Semeliškių gimnazijoje vykusi „Šauniausiųjų apdovanojimo šventė“ taip pat simbolizavo bendruomenės vienybę, tarpusavio bendradarbiavimą, nuoširdų darbą gimnazijos labui. Renginį inicijavo bei organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Dzikevičienė, mokytoja N. Ustilienė. Šventę iškilmingai pradėjo Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas V. Stanaičio. Europos dienos proga susirinkusiuosius sveikino gimnazijos direktorė I. Adomėnienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui padėkojo moksleiviams ir mokytojams už pasiektus laimėjimus, paragino mokinius savo mokytojams ištarti stebuklingą žodį „AČIŪ“.
   Mokiniai bei mokomųjų dalykų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais už dalyvavimą lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), biologijos, geografijos, technologijų olimpiadose, kūno kultūros varžybose, dailės konkursuose. Semeliškių gimnazijos mokiniai tapo užsienio kalbų, biologijos, geografijos, technologijų olimpiadų, kūno kultūros varžybų, įvairių dailės konkursų laimėtojais ir laureatais. Šventės dalyvius linksmino neformaliojo švietimo būrelių nariai: fleitomis grojo 1-2 klasių ir 5 klasės mokiniai, (vadovas A. Mangirdas), šoko 6-7 klasių merginų šokių grupė, (vadovė V. Mangirdienė), dainavo 5 klasės mokiniai, vadovaujami D. Šareikienės ir G. Barzdaitienės.
   Nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju gimnazijos pedagogams už pasiaukojantį darbą, mokiniams, garsinantiems ugdymo įstaigos vardą- už pasiekimus, mokytojai N. Ustilienei- už pagalbą, organizuojant šventę. Dėkoju neformaliojo švietimo būrelių vadovams V. ir A. Mangirdams, D. Šareikienei ir G. Barzdaitienei, Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestro vadovui V. Stanaičiui už skambias melodijas, gražias emocijas, gerą nuotaiką. Ačiū renginio vedėjams, 9 klasės mokiniams D. Nenortaitei ir R. Marcinkevičiui. Tikiuosi, kad ,,Šauniausiųjų apdovanojimo šventė“ taps Semeliškių gimnazijos tradicija.
   Renginio pabaigoje skambėję žodžiai kvietė naujiems iššūkiams, projektams, konkursams, prasmingiems darbams, tradicijų tęstinumui.

   Ačiū už nuveiktus darbus, šauniausieji!
   Jums skamba linkėjimai patys gražiausieji!
   Skaitykite, spręskite, sportuokite, pieškite,
   Pradėtą veiklą- ateityje tęskite!
   Smalsaus, prasmingo dienų lėkimo,
   Ir iki naujų, įdomių susitikimų!


A. Dzikevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui