SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Pamoka „Šaltinio vanduo skaidrus kaip ašara?“

Išvyka į Molėtus
   Lapkričio 25 d. vienuoliktoje klasėje vyko integruota dalyko ir užsienio kalbos mokymo pamoka. Jos tema: „Šaltinio vanduo skaidrus kaip ašara?“. Pamoką stebėjo Geothe‘s instituto bendradarbiavimo programų koordinatorė vyr. specialistė Margarita Repečkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ona Bukinienė ir kolegės iš „Versmės“ gimnazijos – chemijos mokytoja metodininkė Birutė Morkūnienė ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Rita Grigonienė.
   Pamoką pradėjo biologijos mokytoja metodininkė Asta Dzikevičienė. Pradžioje mokytoja paprašė mokinių, kad jie ant popierinių obuoliukų užrašytų pamokos lūkesčius, vėliau papasakojo apie vandens svarbą žmogaus organizmui.
    Vokiečių kalbos mokytojas metodininkas Povilas Liperskis mokiniams pristatė vokišką tekstą apie vandenį, kurį mokiniai turėjo išversti į lietuvių kalbą. Tekstas baigėsi sakiniu: „Šaltinio vanduo skaidrus kaip mergaitės ašara“.
   „Ar tikrai šaltinio vanduo skaidrus kaip mergaitės ašara?“ šiuo retoriniu klausimu pamoką tęsė chemijos vyresnioji mokytoja Meilutė Rašimienė. Ji papasakojo apie vandenyje slypinčius pavojus ir paragino mokinius ištirti Semeliškių apylinkių šaltinio vandenį. Mokiniai naudodami EkoLabBox lagaminėlio reagentus tyrė fosfato, amonio, nitrato, nitrito jonų ir pH koncentraciją šaltinio vandenyje. Aptarus tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad šaltinio vandenyje fosfato jonų koncentracija viršija normą.
   Stebėtojai gerai įvertino pravestą pamoką. Geothe‘s instituto vyresnioji specialistė Margarita Repečkienė mokytojams ir mokiniams įteikė atminimo dovanėles. Integruotos pamokos yra įdomios, netradicinės, jų metu ugdomas mokinių kūrybiškumas, bendravimo įgūdžiai, o atliekamas tyrimas gilina dalyko žinias, užsienio kalbos žinojimą.

Chemijos vyr. mokytoja Meilutė Rašimienė