SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems
Psichologas

Išvyka į Molėtus
   PSICHOLOGO ASISTENTĖ AGNĖ PETRAUSKAITĖ
   Psichologo kabinetas (III aukštas)
   El. paštas: agne.petrauskaite@yahoo.com
   Tel. 868854265

   Poreikis bendrauti yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Būti išklausytam, išgirstam ir suprastam svarbu ne tik vaikui, paaugliui, bet ir suaugusiam žmogui. Susidūrus su problemoms žmonėms yra svarbu pasikalbėti su neutraliu asmeniu, su specialistu, kuris, kaip veidrodis atspindi jausmus, kartu ieško išeities sunkioje situacijoje.
   

***

   Gimnazijos psichologo asistentės tikslas – gerinti mokinių, mokytojų tarpasmeninius santykius, gimnazijos psichologinį mikroklimatą, pastiprinti mokinių psichosocialinius įgūdžius.
   Gimnazijos psichologo asistentės veiklos sritys ir funkcijos:

  • Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
  • Tyrimai. Aktualių gimnazijai grupinių tyrimų, apklausų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius
  • Švietimas. Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų ir visos gimnazijos bendruomenės švietimas mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.
  • Psichosocialinių įgūdžių ugdymas. Savęs pažinimo, bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų grupėse vedimas klasės valandėlių metu.
  • Psichologinių problemų sprendimas ir prevencija. Inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių problemų turinčius vaikus.
   2023/2024 m. DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Kontaktinės valandos* Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos**
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis,
dokumentacijos tvarkymas ir kt.
Pirmadienis
13.00 – 16.00
Antradienis
8.00 - 16.30
12.00 – 12.30
16.30 – 17.30
Trečiadienis
(nuotolinis)
13.00 – 16.00
Ketvirtadienis
8.00 - 15.30
12.00 – 12.30
15:30 – 17:30
Penktadienis
13:30 – 16:00
Iš viso: 15 kontaktinių valandų, 12 nekontaktinių valandų (iš viso 27 savaitinės valandos)
   * Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais ( vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).
   ** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.