SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Dvikalbio dalyko mokymai tęsiasi

Išvyka į Molėtus
   Baigiantis 2015 metams, Vilniuje vyko „CLILiG@Vilnius“ dviejų dienų mokymai vokiečių kaip užsienio kalbos, biologijos ir chemijos mokytojams. Į mokymus buvo kviečiami ir mokyklų vadovai. Mūsų gimnaziją atstovavo pavaduotoja ugdymui Ona Bukinienė ir mokytojų komanda: Povilas Liperskis - vokiečių kalba, Asta Dzikevičienė - biologija, Meilutė Rašimienė - chemija. Pirmosios dienos mokymai vyko Vilniaus licėjuje. Mokymus vedė referentas iš Suomijos Kimas Haataja, kuris nuo 2015 metų dirba Vokietijoje ir Haidelburgo universiteto vokiečių kaip užsienio kalbos filiologijos institute vadovauja tyrimų projektui – integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo tema. Kitas referentas - Rolfas Kruczinna - Vokietijos centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos ekspertas Pečo mieste Vengrijoje, kurio pagrindinis darbas yra susijęs su mokytojų kvalifikacijos kėlimu, dalyko mokymu vokiečių kalbos srityje. Mokymų darbotvarkę koordinavo Margarita Repečkienė, pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė ir Nijolia Buinovskaja - vokiečių kalbos skyriaus vedėja Getės institute Vilniuje.
   Pirmoje seminaro dalyje mokyklų vadovai ir mokytojai buvo supažindinti su pagrindiniais integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo principais, tikslais ir variantais. Vėliau vadovai ir mokytojų komandos dirbo skirtingose patalpose. Po pietų pertraukos vyko vadovų komandų integruoto dalyko ir užsienio kalbos perspektyvų, būtinumo ir galimybių pristatymas.
   Mokytojų komandos dirbo su dalykiniais tekstais ir vadovėliais. Naudodami aktyvius mokymo metodus dalyko ir kalbos pamokas jungė į visumą, vertino vadovėlių ir mokymo priemonių panaudojimą.
   Kitą dieną užsiėmimai vyko Getės institute. Referentai pristatė pamokų organizavimo pavyzdžius iš integruotų pamokų praktikos ir vadovo perspektyvos. Po to vyko praktiniai užsiėmimai: mokytojų komandos kūrė chemijos, biologijos ir vokiečių kalbos pamokų ir modulių planus, nagrinėjo jų pridėtinę vertę. Aptarė praktinių užsiėmimų rezultatus nuo idėjų ir koncepcijų iki praktinio įgyvendinimo pamokose.

Mokytoja Meilutė Rašimienė