SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems
Išvyka į Molėtus

METODINĖ TARYBA

METODINĖS TARYBOS PIRMININKAS – POVILAS LIPERSKIS, vokiečių kalbos mokytojas metodininkas;

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS mokytojų metodinės grupės pirmininkė JOLITA LĖLIENĖ, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

UŽSIENIO KALBŲ mokytojų metodinės grupės pirmininkas POVILAS LIPERSKIS, vokiečių kalbos mokytojas metodininkas;

MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ mokytojų metodinės grupės pirmininkas TOMAS BUKINAS, informacinių technologijų vyr. mokytojas;

BIOLOGIJOS-FIZIKOS-CHEMIJOS-GAMTOS IR ŽMOGAUS mokytojų metodinės grupės pirmininkė SNIEGUOLĖ KLIMOVIČIENĖ, fizikos mokytoja metodininkė;

SOCIALINIŲ MOKSLŲ mokytojų metodinės grupės pirmininkė AUŠRELĖ KIELIŪTĖ, geografijos vyr. mokytoja;

TECHNOLOGIJŲ-DAILĖS-MUZIKOS-KŪNO KULTŪROS-DORINIO UGDYMO mokytojų metodinės grupės pirmininkė MEILUTĖ RAŠIMIENĖ, technologijų mokytoja metodininkė;

KLASIŲ VADOVŲ metodinės grupės pirmininkė TERESĖ SERŽANTOVIČ, rusų kalbos mokytoja metodininkė.