SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA

PRADŽIA
MOKYKLA
ADMINISTRACIJA
PASLAUGOS
PASIEKIMAI
PEDAGOGAI
VEIKLA
KONTAKTAI
GALERIJA

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11-oji

Išvyka į Molėtus
Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu,
Gražiai užklosiu pievų takeliu.
Ar dieną eisiu, ar nakty klajosiu –
Mane lydėsi žiburiu tyliu…

   Tą mažą žiburį kiekvienas lietuvis per visą gyvenimą nešasi savo širdyje iki paskutinio atodūsio su meile, pagarba ir pasididžiavimu.
   Šiais žodžiais Semeliškių gimnazijos bendruomenę pasveikino šeštokai. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas vyko kovo 11-osios išvakarėse. Šeštos klasės mokiniai su auklėtoju Povilu Liperskiu renginiui paruošė ne vieną kompoziciją, dainą, šokį. Scenoje pasirodžiusi Indrė Petrokaitė (IG klasės mokinė) gitaros garsais pagyvino mintinai skaitomus J. Marcinkevičiaus, B. Brazdžionio, J. Degutytės, S. Nėries, K. Bradūno eilėraščius. Šeštokės Geistautės Gudeliūnaitės pianinu atliktas melodingas kūrinys salėje susirinkuosiuosius įkvėpė širdimi išgirsti patriotizmo gaidas.
   Vasario 16 – kovo 11 dienomis visoje Lietuvoje vyko lietuvių kalbos dienos, todėl organizuojant renginį šeštokai bendradarbiavo su lietuvių kalbos mokytojomis.
   Ir nelieka abejonių, kad mūsų gimnazijos mokiniai meilę ir pagarbą tėvynei širdyse neš visą savo gyvenimą. Neš taip, kaip nešama Meilė, Tikėjimas ir Viltis…


J. Lėlienė