SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Išvyka į Molėtus

EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

   Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“.
   Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
   Projekto įgyvendinimui parengtas Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline Švietimo Agentūra, Elektrėnų savivaldybės administracija.

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO PATIKSLINIMAS

   Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijai veiklos tobulinimo planui įgyvendinti pirmaisiais 2020-2021 mokslo metais iš projekto lėšų skirta 19558,5 Eur., vykdydama projekto sąlygas, 15 proc. lėšų skyrė Elektrėnų savivaldybės administracija – 23010 Eur.
   Kokybės krepšelis. Kas tai?
   Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti per 24 Eurų. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO TIKSLAS:

   Siekti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos ūgties, tobulinant pamokos kokybę.

UŽDAVINIAI:

  1. Sudaryti sąlygas mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius.
  2. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemą, siekiant mokinio individualios pažangos (MIP).
  3. Stiprinti švietimo pagalbą, siekiant kiekvieno mokinio ūgties.
Projektui įgyvendinti skirtas lėšas Semeliškių gimnazija planuoja panaudoti ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms mokymosi spragų turintiems ir gabiems mokiniams, mokytojo padėjėjo pareigybės daliai finansuoti, netradicinėms pamokoms ir edukacinėms programoms organizuoti, tikslingam mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, informacinėms komunikacinėms technologijoms (kompiuteriams, spausdintuvams, nuotolinei mokomajai platformai, išmaniesiems ekranams) įsigyti.

MOKYKLŲ GEROSIOS PATIRTIES PRISTATYMAS

Valstybė – tai aš

VEIKLOS TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMAS

Projektas "Kokybės krepšelis". Ugdymo sodas.

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2022 m.

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2021 m.

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA