SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

Mokykla, kurioje gera visiems

Išvyka į Molėtus
   Kiekvienas besimokantysis Semeliškių gimnazijoje yra vienodai svarbus.
   2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.
   Semeliškių gimnazija įgyvendina esminę įtraukiojo ugdymo vertybinę nuostatą, kad įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.
   Semeliškių gimnazija siekdama įgyvendinti „Mokyklos, kurioje gera visiems“ koncepciją, numato:
   • siekti, kad kiekvienas mokinys galėtų mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.
   • ugdyti mokinį, orientuotą ne tik į akademinius pasiekimus, o ir į bendrąsias kompetencijas;
   • pritaikyti ir veiksmingai įgyvendinti ugdymo programas;
   • sieti bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas;
   • kurti paramos mokiniui sistemą;
   • tobulinti mokytojų ir specialistų kompetencijas;
   • stiprinti bendruomenę ir besimokančiųjų savivertę;
   • gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
   • tikslingai panaudoti išteklius.
   Daugiau apie įtraukųjį ugdymą:
    Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos mokyklomsPsichologo asist. A.Petrauskaitė